Better treatment

Repair & Maintenance

Effektivt vedligehold og service er nøglen til at minimere nedbrud.

Hos Airtech har vi stor fokus på at sikre dit output og sørger for at dit udstyr fungerer optimalt. Det kan ske via uddannelse/træning/work-shops, teknisk assistance, forebyggende og periodiske eftersyn af udstyret eller efter behov.

Vores servicemedarbejdere har mange års erfaring, stor viden og kender til vigtigheden af høj driftssikkerhed.

Vores tilgang til vedligehold af udstyr er inspireret af ”TPM”. TPM er en forkortelse for ”Total Productive Maintenance” og er et fællesnavn for forskellige arbejdsmetoder, der tjener til at højne virksomheders produktionseffektivitet. I tæt dialog med den enkelte kunde udvælges de værktøjer, der giver bedst mening i forhold til den gældende situation.

Med kunder med kontinuerlig produktion og høje krav til oppetid på produktionsanlæg laves ofte faste serviceaftaler baseret på forebyggende vedligehold efter fastlagte rutiner.
Med en serviceaftale i Airtech sikrer I, at Jeres udstyr kører optimalt, at risikoen for driftstop minimeres samt forlængelse af udstyrets levetid forlænges.
Oplev professional og kompetent service og kontakt os for at vi kan hjælpe også dig med din udfordring.

Do you have any questions?

We are ready to help you

#airtechdk

bubblemedia